Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
27. 05.

JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Veljavnost razpisa: 27. 06.
Status Arhiv
JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavljan Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022 (v nadaljevanju: JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022)

 

 

Predmet in cilji javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje izdelave in objave kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig za odrasle, mladino in otroke v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje kulturnih projektov literarne kritike aktualne izvirne in prevodne knjižne produkcije za odrasle, mladino in otroke, sofinanciranje analiz in refleksij s področja založništva in širše s področja knjige ter refleksij širše kulture in družbe v povezavi z literaturo

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2022 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • pospeševanje nastajanja kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig za odrasle, mladino in otroke v slovenskem jeziku, s poudarkom na delih sodobnih avtorjev;
  • večanje dostopnosti elektronskih in zvočnih knjig v slovenščini;
  • pospeševanje nastajanja in objavljanja kakovostnih kritiških vsebin, refleksij in analiz s področja založništva in knjige v slovenskem jeziku v spletnih medijih;
  • uveljavljanje in promocija kakovostnih izvirnih in prevodnih knjižnih del, literarne kritike ter refleksije in analiz širše kulture in družbe skozi literaturo;
  • podpora razvoju elektronskega založništva, zvočnih knjig in delovanju slovenskih spletnih medijev;
  • promocija in uveljavljanje del slovenskih avtorjev, tudi v perspektivi projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnih knjižnih sejmov v Bologni in Frankfurtu«.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022 v Uradnem listu RS dne 27. 5. 2022 in se izteče dne 27. 6. 2022.
 

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa: JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Vzorec prijavnega obrazca: 

SKLOP ELEKTRONSKE IN ZVOČNE KNJIGE

Vzorec prijavnega obrazca Spletni mediji:

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 1.04. 2022).

 

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2022, področje Elektronske in zvočne knjige, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022, področje elektronske in zvočne knjige.

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2022, področje Spletni mediji, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022, področje Spletni mediji.

Poročila:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022 

 

Obrazec končno vsebinsko in finančno poročilo o sofinanciranem kulturnem projektu na področju elektronskega založništva za leto 2022 (JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022):
področje e-knjige in zvočne knjige

področje spletni mediji


Rezultati

Rezultati sklopa Spletni mediji

Rezultat razpisa JR8-E-ZALOŽNIŠTVO-2022, Spletni mediji

 

Rezultati sklopa Elektronske in zvočne knjige

Rezultati razpisa JR8-E-ZALOŽNIŠTVo-2022, sklop Elektronske in zvočne knjige

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: