EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
 
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
27. 05.

JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Veljavnost razpisa: 27. 06.
Status Odprt
JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavljan Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2022 (v nadaljevanju: JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022)

 

 

Predmet in cilji javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je:

  • Elektronske in zvočne knjige (EZ-K): sofinanciranje izdelave in objave kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig za odrasle, mladino in otroke v slovenskem jeziku;
  • Spletni mediji (SM): sofinanciranje kulturnih projektov literarne kritike aktualne izvirne in prevodne knjižne produkcije za odrasle, mladino in otroke, sofinanciranje analiz in refleksij s področja založništva in širše s področja knjige ter refleksij širše kulture in družbe v povezavi z literaturo

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2022 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • pospeševanje nastajanja kakovostnih izvirnih in prevodnih leposlovnih, esejističnih in humanističnih elektronskih in zvočnih knjig za odrasle, mladino in otroke v slovenskem jeziku, s poudarkom na delih sodobnih avtorjev;
  • večanje dostopnosti elektronskih in zvočnih knjig v slovenščini;
  • pospeševanje nastajanja in objavljanja kakovostnih kritiških vsebin, refleksij in analiz s področja založništva in knjige v slovenskem jeziku v spletnih medijih;
  • uveljavljanje in promocija kakovostnih izvirnih in prevodnih knjižnih del, literarne kritike ter refleksije in analiz širše kulture in družbe skozi literaturo;
  • podpora razvoju elektronskega založništva, zvočnih knjig in delovanju slovenskih spletnih medijev;
  • promocija in uveljavljanje del slovenskih avtorjev, tudi v perspektivi projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnih knjižnih sejmov v Bologni in Frankfurtu«.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022 v Uradnem listu RS dne 27. 5. 2022 in se izteče dne 27. 6. 2022.
 

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa: JR8–E–ZALOŽNIŠTVO–2022

Vzorec prijavnega obrazca: 

SKLOP ELEKTRONSKE IN ZVOČNE KNJIGE

Vzorec prijavnega obrazca Spletni mediji:

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 1.04. 2022).

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: