EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
28. 01.

JR2-USP-2011

Veljavnost razpisa: 28. 02.
Status Arhiv
JR2-USP-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2011 (v nadaljevanju: JR2-USP-2011)

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa (JR2-USP-2011) v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,
- izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana 1000

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2-USP-2011 v Uradnem listu RS, dne 28. 1. 2011 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 28. 2. 2011.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: