Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 07.

JR11–DŠ–KNJIGA–2022

Veljavnost razpisa: 22. 08.
Status Arhiv
JR11–DŠ–KNJIGA–2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi za leto 2022

(JR11–DŠ–KNJIGA–2022)

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev delovnih štipendij avtorjem izvirnih del in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Delovna štipendija je namenjena pripravi druge knjižne izdaje izvirnih leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino in odrasle, v primeru dramatike tudi za pripravo knjižnega prvenca, ter pripravi drugega prevoda leposlovja, esejistike in stvarne literature za otroke, mladino in odrasle v slovenski jezik,.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS.

JAK bo v okviru tega razpisa dodelila predvidoma deset (10) delovnih štipendij, in sicer predvidoma v razmerju 70% za avtorje izvirnih knjižnih del in 30% za prevajalce knjižnih del v slovenski jezik.

Vrednost delovne štipendije je 12.000 eur bruto.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11–DŠ–KNJIGA–2022 v Uradnem listu RS dne 8. 7. 2022 in se izteče dne 22. 8. 2022.
 

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Besedilo razpisa: JR11–DŠ–KNJIGA–2022

Vzorec prijavnega obrazca. 

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJE je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi (oznaka: JR11-DŠ-KNJIGA-2022).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: