Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
11. 02.

JR3-ZM-2011

Veljavnost razpisa: 11. 03.
Status Arhiv
JR3-ZM-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2011 (v nadaljevanju: JR3-ZM-2011)

Javni razpis je namenjen sofinanciranju:
- natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
- natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik ter
- natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije

Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Razpisni rok:
Javni razpis se prične 11. februarja 2011 in se zaključi 11. marca 2011.

Oddaja vloge:
Vloga mora biti poslana na naslov JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 11.3.2011 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH MONOGRAFIJ z oznako JR3 - ZM - 2011". Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si

 

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: