Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 07.

JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022

Veljavnost razpisa: 24. 08.
Status Arhiv
JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini v letu 2022 (v nadaljevanju: JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022)

 

Predmet in namen javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve knjig in avtorjev na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini z namenom okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni knjižni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih knjižnih sejmih v tujini podjetjem omogočiti predstavitve knjig in avtorjev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji (imetniki avtorskih pravic in tujim založniki), povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij. Namen javnega razpisa je tudi krepitev prepoznavnosti in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev.

Projekt po tem javnem razpisu predstavlja individualni nastop prijavitelja na enem (1) mednarodnem knjižnem sejmu v tujini.

 

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti 30 nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečalo število objavljenih publikacij slovenskih avtorjev v tujini in s tem povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetij od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022, znaša 276.528,60 EUR.

 

Dokumentacija javnega razpisa

Za informacije o pogojih, prosimo, preberite celotno besedilo razpisa.

Prijavni obrazec: JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022

Obrazec 2: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije

 

Rok za prijavo

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR5–FRANKFURT–SEJMI–2022 v Uradnem listu RS z dne 22. 7. 2022 in na spletni strani JAK www.jakrs.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 24. 8. 2022.

 

Kontaktna oseba za razpis

Miha Marinč, e-pošta: miha.marinc@jakrs.si, tel: 00386 (0)1 369 58 22

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: