Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
13. 01.

JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023

Veljavnost razpisa: 30. 09.
Status Arhiv
JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini (v nadaljevanju: JP1–FRANKFURT-MOBILNOST–2023).

Predmet in namen javnega razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov mobilnosti avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del enega ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del; prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega v tuje jezike in iz tujih jezikov v slovenski jezik ter drugim predstavnikom podjetij, ki se ukvarjajo z založništvom. Sofinancirani bodo projekti mobilnosti, ki se nanašajo na vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini (KRVS) oz. Italiji, Avstriji, Nemčiji ali Švici (KRZS), namenjene predvsem širši javnosti.  

 

Prijavitelji in upravičeni stroški

POMEMBNO: Vsa sredstva, namenjena prijaviteljem iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, so razdeljena. Na voljo so le še subvencije, namenjene prijaviteljem iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Prijavitelji lahko zaprosijo za fiksen znesek 747,67 EUR za območje za projekte mobilnosti izvedene do 30. 11. 2023. Upravičeni stroški so stroški poti, nočitev in dnevnic.

Za informacije o pogojih, prosimo, preberite celotno besedilo poziva.

 

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov katja.urbanija@jakrs.si in natisnjeno poslati s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. septembra 2023.

 

JP1-FRANKFURT-MOBILNOST-2023 besedilo

JP-FRANKFURT-MOBILNOST-2023_obrazec AVTORJI

JP-FRANKFURT-MOBILNOST-2023_obrazec PREVAJALCI V SLOVENŠČINO

JP-FRANKFURT-MOBILNOST-2023_obrazec PREVAJALCI V TUJE JEZIKE

JP-FRANKFURT-MOBILNOST-2023_obrazec ZALOŽBE

 

Kontaktna oseba za poziv:

Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija@jakrs.si, +386 1 320 28 30

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: