Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
20. 01.

JR9–FRANKFURT-VP–2023

Veljavnost razpisa: 20. 02.
Status Arhiv
JR9–FRANKFURT-VP–2023

JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO VZORČNIH PREVODOV DEL SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJIH JEZIKIH (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini)

 (v nadaljevanju: JR9–FRANKFURT-VP–2023)

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Vzorčni prevod mora vključevati najmanj tri (3) besedila v skupnem obsegu najmanj 11,82 AP ali najmanj 700 verzov. Znesek sofinanciranja je 2.726,45 EUR na vzorčni prevod.

Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujimi založniki.
 

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 20. 1. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 20. 2. 2023.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (prijavni obrazec v word obliki) na naslov (vlasta.vicic@jakrs.si) in natisnjeno s priporočeno pošto na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Besedilo razpisa: JR9-FRANKFURT-VP-2023

Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC

Priloga I: Varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti  - Kohezijski razpisi

Zahtevki:

Zahtevek za izplačilo subvencije za izdelavo vzorčnih prevodov je namenjen pogodbenikom na razpisu JR9-FRANKFURT-VP-2023.

Obvezna priloga k zahtevku za izplačilo subvencije je Končno poročilo o izvedbi projekta vzorčnega prevoda

Rok za oddajo zahtevka in končnega poročila z vsemi navedenimi prilogami v zahtevku je 15. september 2023.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: