EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
11. 03.

JP1-MP-2011

Veljavnost razpisa: 29. 04.
Status Arhiv
JP1-MP-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2011 (nadaljevanju: JP1-MP-2011)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Predmet in področji javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

Javni poziv JP1-MP-2011 obsega naslednji področji:
a) mobilnost, namenjeno sofinanciranju potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na prireditvah v tujini, ki so v prvi vrsti namenjene širši javnosti. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevne prireditve v tujini, ki so namenjene širši javnosti in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.
b) prevodi v tuje jezike, namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP1-MP-2011 v Uradnem listu RS z dne 11. 3. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 29. 4. 2011.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: