Preskoči na vsebino
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 03.

JR4–INJ–2023

Veljavnost razpisa: 17. 04.
Status Arhiv
JR4–INJ–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15 ) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2023 (v nadaljevanju: JR4–INJ–2023)

 

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2023 na področjih:

 1. prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
 2. ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku.

 

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

 • podpora objave prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
 • podpora ponatisom izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
 • podpora prevajalcem iz slovenskega v nemški jezik;
 • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini kot del projekta »Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu«;
 • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

 

Razpisni področji

Razpis se nanaša na naslednji področji:

1. prve izdaje izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: prve izdaje);

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ en (1) projekt.

2. ponatisi izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku (v nadaljevanju: ponatisi).

Posamezni prijavitelj lahko na tem področju v okviru tega razpisa prijavi največ dva (2) projekta.

 

Obdobje sofinanciranja

Na tem javnem razpisu bodo izbranim prijaviteljem dodeljena sredstva za sofinanciranje knjižnih izdaj in ponatisov, izdanih v knjižni obliki do 31. 9. 2024.

Okvirna vrednost javnega razpisa JR4-INJ-2023, izvedba postopkov sofinanciranja, obdobje za porabo sredstev ter sprememba ali prekinitev sofinanciranja

Okvirna vrednost javnega razpisa JR4-INJ-2023 za leto 2023 znaša predvidoma 68.000 €, od tega:

 1. podpora prvim izdajam: predvidoma 59.000 €,
 2. podpora ponatisom: predvidoma 9.000 €.

 

Sredstva, dodeljena v okviru tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2023 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.

 

Razpisni rok

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 3. 3. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 17. 4. 2023.

 

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

 

Banka: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,

IBAN: SI56 0110 0600 0027 474,

BIC/SWIFT: BSLJSI2X,

Referenca: SI 00 “datum plačila” (npr: 08042023),

Namen plačila: tarifa JR4-INJ-2023.

 

Dokumentacija javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

 1. Področje podpore prvim izdajam,
 2. Področje podpore ponatisom.

Dokumentacija javnega razpisa JR4-INJ-2023 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si.

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:

1. Področje podpore prvim izdajam:

Prijavni obrazec z obveznimi prilogami:

 • dokazilo o plačilu tarife, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/13 in 50/14);
 • pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici, ki bo izdala prijavljeno delo v nemškem jeziku, s predvidenim datumom izida, ki je najpozneje do 31. 9. 2024;
 • podpisana pogodba z lastnikom avtorskih pravic ali pismo o nameri ali izjava prijavitelja, da so avtorske pravice v procesu urejanja, vendar le, če gre za zahtevnejše postopke (več avtorjev, dediči ipd.),

 

2. Področje podpore ponatisom:

Prijavni obrazec z obveznimi prilogami:

 • dokazilo o plačilu tarife, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/13 in 50/14);
 • veljavna pogodba s prevajalcem, ki dokazuje, da je prijavitelj lastnik avtorskih pravic na prevodu, ali dokazilo da prevajalec prijavitelju dovoljuje uporabo prevoda, ali da so pravice na prevodu že prenehale;
 • podpisana pogodba z lastnikom avtorskih pravic ali pismo o nameri ali izjava prijavitelja, da so avtorske pravice v procesu urejanja, vendar le, če gre za zahtevnejše postopke (več avtorjev, dediči ipd.),
 • dokazilo, da je prijavljeno delo v preteklosti že izšlo, a je bilo razprodano ali vzeto iz prodaje zaradi poteka avtorskih pravic. Če je prijavljeno delo izšlo pred letom 2006, se razume, da knjiga ni več dobavljiva, in dokazila niso potrebna.
 •  

14. Pristojni uslužbenki za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

 • Mateja Humar Jelnikar, e-pošta: mateja.humar-jelnikar(at)jakrs.si, tel.: 01 320 28 31.

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: