Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
18. 03.

JR4-RSK OŠ-2011

Veljavnost razpisa: 18. 04.
Status Arhiv
JR4-RSK OŠ-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ 2011 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu" (v nadaljevanju: oznaka JR4-RSK OŠ-2011)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 18. marec 2011 in se zaključi 18. april 2011.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj, ki kandidira z več vlogami v okviru javnega razpisa JR4-RSK OŠ-2011, mora vsako vlogo poslati v svoji, ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 18. aprila 2011 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - VLOGA ZA JAVNI RAZPIS JR4-RSK OŠ-2011.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: rsk.os@jakrs.si.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: