Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
14. 04.

JR6-KRITIKA-SM-2023

Veljavnost razpisa: 15. 05.
Status Arhiv
JR6-KRITIKA-SM-2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje literarne kritike v spletnih medijih s področja kulture za leto 2023 (v nadaljevanju: JR6–KRITIKA- SM–2023)

 

Predmet in cilji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je:

  • Sofinanciranje literarnih kritik v spletnih medijih s področja kulture: sofinanciranje kulturnih projektov literarne kritike aktualne izvirne in prevodne knjižne produkcije za odrasle, mladino in otroke v spletnih medijih s področja kulture.

 

JAK bo kulturne projekte v letu 2023 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • pospeševanje nastajanja in objavljanja kakovostnih literarno-kritiških vsebin v slovenskem jeziku v spletnih medijih s področja kulture;
  • uveljavljanje in promocija kakovostnih izvirnih in prevodnih knjižnih del ter literarne kritike;
  • podpora delovanju slovenskih spletnih medijev s področja kulture;
  • promocija in uveljavljanje del slovenskih avtorjev, tudi v perspektivi projektov »Slovenija, častna gostja mednarodnih knjižnih sejmov v Bologni in Frankfurtu«.

 

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR6–KRITIKA–SM-2023 v Uradnem listu RS dne 14. 4. 2023 in se izteče dne 15. 5. 2023.
 

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si


Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Besedilo razpisa: JR6–KRITIKA- SM–2023

Vzorec prijavnega obrazca:

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 20.04. 2023).

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: