Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 04.

JP2–SKT–2011

Veljavnost razpisa: 23. 05.
Status Arhiv
JP2–SKT–2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za vzpostavitev in vzdrževanje javno dostopnega informacijskega knjižnega portala slovenske knjige na trgu (v nadaljevanju: JP2-SKT-2011)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Predmet in področje javnega poziva
Predmet javnega poziva je vzpostavitev in vzdrževanje javno dostopne podatkovne baze slovenske knjige na trgu, zagotavljanje javno dostopnih in ažurnih informacij o vseh slovenskih publikacijah (knjigah, periodičnih publikacijah, avdio-vizualnem gradivu itn.), dostopnih na knjižnem trgu, ter o vseh subjektih, ki so vključeni v prodajno mrežo knjige.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP2-SKT-2011 v Uradnem listu RS z dne 22. 4. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 23. 5. 2011. 


Rezultati

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: