Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
24. 06.

JR7-RŠ-2011

Veljavnost razpisa: 27. 07.
Status Arhiv
JR7-RŠ-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor avtorjev leposlovnih in esejističnih del za rezidenčne štipendije v tujini za leto 2011 (v nadaljevanju: JR7-RŠ-2011)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru, za enomesečne rezidenčne štipendije na lokacijah v tujini.

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR7-RŠ-2011 v Uradnem listu RS, dne 24. 6. 2011 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 27. 7. 2011.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: