Preskoči na vsebino
EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
02. 12.

JR10-knjiga-2012

Veljavnost razpisa: 09. 01.
Status Zaprt
JR10-knjiga-2012

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012 (oznaka: JR10-knjiga-2012)

Razpis se nanaša na naslednja področja knjige:
- izdaja knjig (IK),
- izdaja revij (IR),
- bralna kultura (BK),
- literarne prireditve (LP),
- mednarodno sodelovanje (MS),
- delovne štipendije (DŠ).

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa JR10-knjiga-2012 v Uradnem listu RS z dne 2. 12. 2011 in se zaključi z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 9. 1. 2012.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR10-knjiga-2012!

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: