Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
27. 01.

JR1-USP-2012

Veljavnost razpisa: 27. 02.
Status Zaprt
JR1-USP-2012

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008 in 4/2010), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012 (v nadaljevanju: JR1-USP-2012)

Cilji javnega razpisa
JAK bo podpirala kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju knjige v okviru projektnega razpisa (JR1-USP-2012) v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izvedba kakovostnih in prepoznavnih izobraževalnih projektov na področju knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,
- izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih na področju knjige.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana 1000

Razpisni rok
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2-USP-2011 v Uradnem listu RS, dne 27. 1. 2012 in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 27. 2. 2012.

 

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: