EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 04.

JR4-ML-2009

Veljavnost razpisa: 07. 05.
Status Zaprt
JR4-ML-2009

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo 2009 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu" (v nadaljevanju JR4-ML-2009)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Razpisni rok
Razpis se prične 17. aprila 2009 in se zaključi 7. maja 2009.

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Predlagatelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti.

Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; do 7. maja 2009 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA PROJEKTNI RAZPIS 4 z oznako JR4-ML-2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: