EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
###DATUM###

JR3–KNJIGA–2020–2021

Veljavnost razpisa: ###VELJAVNOST###
Status Arhiv

 

PROJEKTI IZDAJANJA KNJIG

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt za leto 2020 v obdobju 2020–2021 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2020-2021). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2020, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2020 in 2021.  

PROJEKTI BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV

Zahtevek projekti BK IN LP 2020 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1: Zahtevek BK/LP 2020: priložena obračunska dokumentacija sta namenjena pogodbenikom na področju razpisa JR3-KNJIGA-2020-21, PODROČJE BK IN LP.

PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Zahtevek projekti MS in Priloga 1 k zahtevku. 

Obrazci: ###OBRAZCI###
Priloge: ###PRILOGE###
Zahtevki: ###ZAHTEVEK###
Poročila: ###POROCILO###

Rezultati ###REZULTAT###

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: