EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
###DATUM###

JR1–KG–2020–2021

Veljavnost razpisa: ###VELJAVNOST###
Status Arhiv

Obrazec Zahtevek 1., 2., 3. in 4. obrok knjigarne za leto 2020 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2020–2021. Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2020, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2020 in 2021. 

Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - Knjigarne 2020

Obrazci: ###OBRAZCI###
Priloge: ###PRILOGE###
Zahtevki: ###ZAHTEVEK###
Poročila: ###POROCILO###

Rezultati ###REZULTAT###

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: