EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
###DATUM###

JR7-E-ZALOŽNIŠTVO-2020

Veljavnost razpisa: ###VELJAVNOST###
Status Arhiv

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Elektronske in zvočne knjige, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020, podpora izdelavi elektronskih in zvočnih knjig.

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Spletni mediji, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020, področje Spletni mediji.

Obrazci: ###OBRAZCI###
Priloge: ###PRILOGE###
Zahtevki: ###ZAHTEVEK###
Poročila: ###POROCILO###

Rezultati ###REZULTAT###

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: