EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR2–IK–30 LET–2021

Status Arhiv

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za izvirno knjižno delo je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije za leto 2021 (razpis JR2-IK-30 LET-2021). Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2021.  

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: