Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR3–KNJIGA–2022–2023

Status Arhiv

PROJEKTI NA PODROČJU IZDAJANJA KNJIG

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt izdaje knjig za leto 2022 v obdobju 2022–2023 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2022 in 2023.

 

PROJEKTI BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - BK/LP 2022 subvencije je namenjen pogodbenikom projektov bralne kulture (BK) in literarnih prireditev (LP) v okviru Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30 % pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za obdobje 2022–2023.  

 

PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - MS 2022 subvencije je namenjen pogodbenikom projektov mednarodnega sodelovanja (MS) v okviru Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30 % pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za obdobje 2022–2023.  

 

 

 

 

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: