EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Nov22
Dec22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR1–KG–2022–2023

Status Arhiv

Leto 2022

Obrazec Zahtevek 1., 2., 3. in 4. obrok knjigarne za leto 2022 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2022–2023. 
Po potrebi lahko pogodbo KG za obdobje 2022-2023 v letu 2022 tudi uskladite. 

Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - Knjigarne 2022

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: