EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR2–PROGRAM–2016–2019

Status Arhiv

2019

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni program za leto 2019 v obdobju 2016–2019 je namenjen pogodbenikom na vseh področjih Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2016–2019 (oznaka razpisa: JR2–PROGRAM–2016–2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leto 2019 ter oddano poročilo za leto 2018. 

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP) IN REVIJALNI PROGRAM (RP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih KP in RP
PODROČJE BRALNA KULTURA  (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih BK in LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področju MS

2018 – NOVI ZAHTEVKI
Zahtevek za predplačilo, 30 %, vsa področja

Obrazec Zahtevek za izplačilo predplačila (30%) subvencije za javni kulturni program v letu 2018 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na vseh področjih knjige v letu 2018. Zahtevek je namenjen črpanju predplačila za leto 2018 (v višini 30 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za preostale obroke v letu 2018 (po področjih in subjektih - gospodarske družbe ter društva, zasebni in javni zavodi, ustanove)

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP) IN REVIJALNI PROGRAM (RP)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področjih KP IN RP

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih KP IN RP

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področju MS

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področju MS

PODROČJE BRALNA KULTURA  (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

· Gospodarske družbe:  Zahtevek za 1. In 2. obrok subvencije na področjih BK IN LP

· Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove: Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih BK IN LP

2017

Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2017 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2017. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2017 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP) 

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS) 

2016
Zahtevek za prvi obrok

Obrazec Zahtevek za izplačilo 1. obroka subvencije za javni kulturni program v letu 2016 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega večletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področjih knjige v letu 2016. Zahtevek je namenjen črpanju prvega obroka subvencije za leto 2016 (v višini 70 % odobrenih sredstev).

Zahtevki za drugi obrok

PODROČJE KNJIŽNI PROGRAM (KP)

PODROČJE REVIJALNI PROGRAM (RP)

PODROČJE BRALNA KULTURA (BK)

PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)

PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: