EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017

Status Zaprt

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije in poročilo o kulturnem projektu je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura (oznaka poziva: JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: