EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR9–KNJIGA–2018–2019

Status Arhiv

2019

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt za leto 2019 v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na vseh področjih Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (oznaka razpisa: JR9-KNJIGA-2018-2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2018 in 2019 ter oddano poročilo za leto 2018. 

PODROČJE IZDAJA KNJIG (IK) IN PODROČJE IZDAJA REVIJ (IR)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih IK in IR
PODROČJE BRALNA KULTURA (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih BK in LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področju MS

2018 – NOVI OBRAZCI ZAHTEVKOV
Zahtevek za predplačilo, 30%, vsa področja razpisa

Obrazec Zahtevek za predplačilo, 30% subvencije za kulturni projekt v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019. Zahtevek je namenjen črpanju predplačila za leto 2018 (v višini 30 % odobrenih sredstev) pogodbenikom na vseh področjih razpisa (Izdaja knjig, Izdaja revij, Bralna kultura, Literarne prireditve, Mednarodno sodelovanje).
Zahtevki za drugi obrok
PODROČJE IZDAJA KNJIG (IK) IN PODROČJE IZDAJA REVIJ
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področjih IK IN IR
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:   Zahtevek za 2., 3. in 4. obrok subvencije na področjih IK IN IR
PODROČJE BRALNA KULTURA (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področjih BK IN LP
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:  Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih BK IN LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področju MS
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:    Zahtevek za 2., 3. in 4. obrok subvencije na področju MS

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: