EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR10–KG–2018–2019

Status Arhiv

2019

Obrazec Zahtevek 1., 2., 3. in 4. obrok knjigarne za leto 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019 (v nadaljevanju: JR10–KG–2018–2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2018 in 2019 ter oddano poročilo za leto 2018.

2018 - NOVI ZAHTEVKI

Obrazec Zahtevek za predplačilo, 30% subvencije za leto 2018 za dvoletni kulturni program knjigarne v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za obdobje 2018–2019 (v nadaljevanju: JR10–KG–2018–2019) v višini 30 % odobrenih sredstev.
Zahtevek za naslednje obroke v letu 2018:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: