Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Zahtevki

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

Vse prejemnike subvencij pogodba zavezuje k izpolnjevanju zahtevkov in končnih letnih poročil. 

Po prejemu odločbe in uskladitvi pogodbe mora pogodbenik do v pogodbi predvidenega roka izpolniti zahtevek za izplačilo. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije lahko namreč sredstva izplača šele na podlagi prejetega zahtevka.

V pogodbah imajo pogodbeniki naveden tudi datum, do katerega morajo oddati končno letno poročilo. 

Odklepanje in izpolnjevanje obrazcev

Ker se pogoji in cilji razpisov in pozivov razlikujejo, se med seboj razlikujejo tudi obrazci. Prosimo vas, da jih podrobno preberete in preverite, ali ste izbrali ustreznega.

JR3–KNJIGA–2020–2021

Status Arhiv

 

PROJEKTI IZDAJANJA KNJIG

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt za leto 2021 v obdobju 2020–2021 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2020-2021). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2021, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2020 in 2021.  

PROJEKTI BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV

Zahtevek projekti BK IN LP 2021 -  1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - BK/LP 2021 
Po potrebi lahko pogodbo BK ali LP za obdobje 2020-2021 v letu 2021 tudi uskladite. 

PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Zahtevek 2021 projekti MS in Priloga 1 k zahtevku 2021

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: