Preskoči na vsebino
  • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Arhiv

Slovenska kultura v Milanu, 8. 5.–9. 5. 2012

Boris Pahor na srečanju Slovenska kultura v Milanu 2012

V Milanu je maja 2012 potekalo dvodnevno srečanje z naslovom Slovenska kultura v Milanu, ki sta ga organizirala Konzulat RS v Milanu in Društvo Slovencev v Milanu, izvedbo pa je podprla tudi Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Boris Pahor na predstavitvi knjige v Milanu 2012

8. maja zvečer je bilo v Palazzo Morando izjemno odmevno in zelo obiskano srečanje z Borisom Pahorjem ob predstavitvi njegove knjige Il figlio di nessuno (Nikogaršnji sin), RSC Rizzoli, ki je nastala v sodelovanju z novinarko Cristino Battocletti.

Boris Pahor na predstavitvi knjige v Milanu 2012

Na predstavitvi so sodelovali Boris Pahor, Cristina Battocletti, za založbo časnikar in zgodovinar Paolo Mielli, ministrica Ljudmila Novak, veleposlanik RS v Italiji Iztok Mirošič, častni konzul Gianvica Camisasca in moderatorka Tatjana Rojc.

Boris Pahor na predstavitvi knjige v Milanu 2012
Boris Pahor na predstavitvi knjige v Milanu 2012
Občinstvo ob predstavitvi Pahorjevega dela v Milanu 2012
Okrogla miza o založništvu v Milanu 2012

Naslednji dan, 9. maja, je bila v Biblioteci Ambroziani okrogla miza z naslovom Založništvo in knjiga med Italijo, Slovenijo in srednjeevropskim tržiščem, namenjena zlasti založnikom in novinarjem.

Okrogla miza o založništvu v Milanu 2012

Po pozdravnih govorih ministrice Ljudmile Novak in generalnega honorarnega konzula Gianvica Camisasca, je moderatorka ter tolmačka Tatjana Rojc vodila pogovor z urednikom Cankarjeve založbe in programskim sodelavcem EPK Zdravkom Dušo, literarnim agentom Stefanom Bisacchijem in svetovalko za mednarodno sodelovanje na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije Katjo Stergar.

Okrogla miza o založništvu v Milanu 2012
Okrogla miza o založništvu v Milanu 2012

Fotografije: Društvo Slovencev v Milanu

Pismenost – različnost/Literacy – diversity, 31. 7–3. 8. 2011

V belgijskem mestu Mons je potekala bienalna, tokrat 17. evropska konferenca o branju v organizaciji Frankofonske sekcije Belgijskega bralnega društva (BELFRA/ABLF – Belgian Reading Association, Francophone section), Inštituta šolske administracije na Univerzi Mons (INAS – Institut d Administration scolaire), Zveze evropskih bralnih združenj (FELA – Federation of European Literacy Associations) in Evropskega komiteja za mednarodni razvoj IRA (IDEC – International Development in Europe Committee of the International Reading Association).

Marta Strahinić ob podelitvi nagrade

Na vsaki evropski konferenci o branju – torej tudi bienalno – je podeljena nagrada IDEC enemu od uspešnih inovativnih projektov v Evropi, ki promovirajo branje. Tokrat je nagrado IDEC dobil projekt Romi, povabljeni v knjižnico Ljudske knjižnice Metlika. Nagrado je prevzela Marta Strahinić, vodja projekta in Ljudske knjižnice Metlika, ki je na konferenci svoje delo tudi predstavila.

Slovenske udeleženke konference o branju v Monsu 2011

Konference se je udeležilo okrog 500 udeležencev z vseh koncev sveta, seveda pa največ iz Evrope. Poleg Marte Strahinić je na konferenci Slovenijo aktivno zastopalo še šest udeleženk:

  • Tanja Jelenko (slovenska predstavnica v IDEC) s posterjem Drugačni in zaznamovani, samotneži in čudaki – didaktični pristopi h književnim besedilom o drugačnosti/Diverse, marked, lonesome and accentric – the strategies of reading text refer to the theme of diversity among people,
  • Božena Kolman Finžgar in Silva Kos (Knjižnica A. T. Linharta Radovljica) z referatom Kdo je napravil Vidku srajčico/Who has made e new shirt for Videk?,
  • Barbara Hanuš (OŠ Livada, Ljubljana) z referatom Razvijanje bralnih sposobnosti pri učencih priseljencih/Improving reading skills of immigrant pupils,
  • Tilka Jamnik in Tjaša Urankar (Javna agencija za knjigo Republike Slovenije) z referatom Rastem s knjigo/Growing up with a book.

Konferenca je imela naslov Pismenost – različnost/Literacy – diversity: pismenost kot izraz različnosti, izraz različnosti v pismenosti, različnost kultur, jezikov, teorij, metod in uspešnih praks na tem področju ..., kar ustreza tudi motu Evropske Unije Združeni v različnosti/United in diversity. Kot je navada na evropskih konferencah o branju, so udeleženci najprej slišali tri plenarne referate, sicer pa je vzporedno potekalo mnogo seminarjev, okroglih miz, simpozijev, delavnic in predstavitev posterjev, in sicer v naslednjih tematskih podskupinah: programi za zgodnje oz. predopismenjevanje; družinska pismenost; sodobna tehnologija in pismenost; pismenost in demokracija; težave in nezmožnosti pri učenju branja; govor in pismenost; večjezična in večkulturna pismenost; procesi in razvoj opismenjevanja; ocenjevanje; izobraževanje učiteljev in pismenost; profesionalni razvoj; knjižnice in pismenost; učitelji branja in učne strategije; šole s primeri dobre prakse; sodelovanje v razvoju pismenosti med evropskimi državami; pismenost odraslih; drugo.

Več na: http://www.mons2011.eu