Preskoči na vsebino
 • Dekle pred knjižno polico

Strokovni članki in prispevki

Sodelujemo s ključnimi akterji s področja knjige in sofinanciramo najpomembnejše strokovne prireditve s področja založništva.

Najpomembnejši srečanja, ki združujejo društva s področja založništva in knjigotrštva, so letni kongres Društva slovenskih založnikov in Društva slovenskih knjigotržcev, ki poteka pod naslovom »Knjiga na Slovenskem«, »Založniška akademija« in »Knjigotrška akademija«, ki potekata vsako leto v okviru Slovenskega knjižnega sejma. V letu 2015 bomo soorganizirali mednarodno konferenco revij, povezanih v mrežo Eurozine.

Sofinanciramo tudi izvirna in prevodna knjižna dela, katerih tematika je analiza področja založništva v Sloveniji in svetu.

Izbrana dela

Knjige:

 • Anderson, C. (2009). Dolgi rep: zakaj je prihodnost poslovanja v večji prodaji manj množičnega. Prev. Ahlin, T. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Blatnik, A., Čander, M., Flisar, E., Grilc, U., Grosman, M., Kovač, M. et al. (2007). Slovenska knjiga včeraj in jutri: osem pogledov na pomen domače knjige. Ljubljana: Umco.
 • Blatnik, A. (2005). Neonski pečati: književnost v digitalnem času. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.
 • Blatnik, A., Rugelj, S., Breznik, M., Duša, Z., Grilc, U., Košir, M., Kovač M. (2005). Zgubljeno v prodaji: slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju: sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige. Ljubljana: UMco.
 • Breznik, M., Novljan, S., Jug, J., Milohnić, A., Kocijan, G. (2005). Knjižna kultura. Ljubljana: UMco.
 • Capuder, A. (2014). Povest o knjigah. Ljubljana: Slovenska matica.
 • Epstein, J. (2008). Založniške zgodbe: založniška preteklost, sedanjost in prihodnost. Prev. Grošelj, N. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Gregorin, R., Rugelj, S. (2006). Veleknjigarne v Sloveniji: mit ali resničnost?. Ljubljana: UMco.
 • Kisovec, D., Kanič, A., Kalčič, D. (2006). Informacije za založnike. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
 • Klemen, A., Resman, S. (ur.) (2014). Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic: enodnevno strokovno posvetovanje z okroglo mizo, 21. maj 2014. Ljubljana: Mestna knjižnica Ljubljana.
 • Kocijan, G. (1974). Knjiga in bralci. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Kocijan, G., Žnideršič, M. (1980). Knjiga in bralci II. Ljubljana: Raziskovalni center za samoupravljanje pri RS ZSS.
 • Kocijan, G., Podmenik, D., Rupel, D., Žnideršič, M. (1985). Knjiga in bralci III. Ljubljana: Kulturna skupnost Slovenije.
 • Kocijan, G.,  Žnideršič, M., Podmenik, D. (1999). Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.
 • Kovač, M. (2009). Od katedrale do palačinke: tisk, branje in znanje v digitalni družbi. Ljubljana: Študentska založba.
 • Kovač, M., Blatnik, A., Rugelj, S., Rupar, P., Gregorin, R. (2015). Knjiga in bralci V. Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: UMco. 
 • Manguel, A. (2011). Knjižnica ponoči. Prev. Grošelj, N. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Miller, H. (1999). Knjige v mojem življenju. Prev. Klabus, V. Ljubljana: Študentska založba.
 • Moravec, D. (1994) Novi tokovi v slovenskem založništvu: od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije. Ljubljana: DZS.
 • Owen, L. (2008). Odkupne in prodajne pravice za literarna dela: praktični vodnik. Prev. Vrabec, J. Ljubljana: Uradni list RS.
 • Pregl, S. (2015). Prerok na tankem ledu. Eseji, pisma, mnenja o avtorjih in knjigah na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Rugelj, S. (2014). Izgubljeni bralec. Maribor: Litera.
 • Rugelj, S. (2010). Za vsako besedo cekin?: slovensko knjižno založništvo med državo in trgom. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Rugelj, S. (2009). Gledalec, bralec: zapisi o filmih in knjigah. Ljubljana: UMco.
 • Schiffrin, A. (2007). Posel s knjigami: kako so mednarodni konglomerati prevzeli založništvo in spremenili način našega branja. Prev. Kozinc, N. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Squires, C. (2010). Trženje literatureustvarjanje sodobne književnosti v Veliki Britaniji. Prev. Ahlin, T. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Sutherland, J. (2012). Kako deluje literatura: 50 ključnih pojmov. Prev. Knop, S. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Weel, A. (2014). Spreminjanje naše besedilne zavesti: na poti k digitalnemu redu znanja. Prev. Zabukovec, D. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Članki in prispevki:

 • Blatnik, A. (2013). Slovenski popularni žanr: misija nemogoče? Literatura25 (259/260), str. 131–143. 
 • Breznik, M. (2015). Spremembe dela v slovenski produkciji tiska po izbruhu krize 2008–2009. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo43 (259), str. 164–180.
 • Breznik, M., Bogataj Jančič, M., Damjan, M., Kovačič, M., & Milohnić, A. (2010). Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu  vidik javnih institucij. Zaključno poročilo raziskovalnega projekta v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 20062013«. Ljubljana: Mirovni inštitut.
 • Gregorin, R. (2014). Primerjava izposoj knjig v slovenskih splošnih knjižnicah in prodaje knjig v največji knjigotrški mreži: Knjige v številkah. Bukla, str. 26.
 • Grilc, U. (2014). O nebralcih in osveščenih državljanih: koliko in zakaj (ne) beremo na Finskem, v Franciji in Sloveniji. Mladina, str. 58–60.
 • Kovač, M. (2014). Medijski paraziti in sprememba besedilne zavesti. V: A. van der Weel, Spreminjanje naše besedilne zavesti: na poti k digitalnemu redu znanja (str. 247–253). Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Kavčič, A., Kraljič H., Miš Svoljšak, I., Kisovec, D. (2013). Nas je že za tretjino manj?, 11. kongres Knjiga na Slovenskem: Novi pristopi pri promociji knjige, 4. 6. 2013, Ljubljana.
 • Kovač, M., & Žnideršič, M. (2002). Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenskega založništva z vidika izboljšanja notranje učinkovitosti in možnih podpornih ukrepov vlade. Ljubljana: GZS Združenje za tisk in založništvo in CIC.
 • Kovač, M. (1999). Skrivno življenje knjig: protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.
 • Rugelj, S. (2014). Če so nove knjige manj kot 25 evrov, so poceni: ob letošnjem knjižnem sejmu. Delo, Sobotna Priloga, 56 (283) (6. december 2014), str. 28.
 • Rugelj, S. (2013). Malo založništvo v težkih časih. Sodobnost, 77 (12), str. 1635–1643.
 • Tuma, T. (2013). Pred Bogom in Amazonom smo vsi enaki: pisatelji samozaložniki danes. Pogledi: umetnost, kultura, družba, 4 (13/14) (10. julij 2013), str. 13.
 • Tuma, T. (2013). Vklenjene evropske knjige. Pogledi: umetnost, kultura, družba, 4 (22) (27. novemeber 2013), str. 11–12.
 • Tuma, T. (2013).  Založništvo ali komedija zmešnjav. Pogledi: umetnost, kultura, družba, 4 (15/16) (7. avgust 2013), str. 11–12.

Diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije:

 • Furjan, A. (2013). Oblikovalski in marketinški pristopi v slovenskem in finskem založništvu (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, bolonjski študijski program Založniški študiji.
 • Harc, S. (2012). Trženjsko komuniciranje v založništvu (Diplomsko delo 1. stopnje bolonjskega študija). Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje.
 • Kohek, A. (2010). Spletno založništvo (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo.
 • Koncilja, S. (2010). Blog kot tržno orodje založnika. (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Kovač, M. (1999). Vplivi informacijske tehnologije na sodobno uredniško pripravo knjige: doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kovač].
 • Kralj, T. (2011). Knjižna recenzija kot način knjižne promocije (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Mihorič, A. (2013). Trilogije in serije kot založniški poslovni model (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Počkaj, A. (2010). Strategija digitalnih odnosov z javnostmi za e-založbo (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Povše, K. (2013). Pisateljski »portfelj« kot orodje mednarodne uveljavitve (Diplomsko delo 1. stopnje bolonjskega programa). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Rajar, B. (2014). Vpliv organizacijskih in lastniških sprememb v slovenskem založništvu na knjižno produkcijo (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Rebov, I. (2012). Izobraževalno založništvo v Sloveniji (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, študijski program Založniški študiji.
 • Rugelj, S. (2009). Optimizacija družbeno-ekonomskih učinkov javnih vlaganj v slovensko založništvo: doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Rugelj].
 • Samobor Gerl, M. (2012). Možnosti spletnega trženja in oglaševanja knjig v Sloveniji z uporabo socialnih omrežij in drugih spletnih orodij (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
 • Tlaker, B. (2012). E-založništvo: od knjige do e-knjige (Diplomsko delo). Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana, Višja šola za multimedije.
 • Žunič, S. (2013). Elektronska knjiga  izziv slovenskemu založništvu (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.