EU Skladi

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

Matevž Kos
Seta Knop
Darja Pavlič

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Amalija Maček
Marjeta Lavrič
Vesna Kondrič Horvat

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Jaroslav Skrušny
Mateja Komel Snoj
Kristina Picco

Delovne komisije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2019

  • Leposlovje: Ivan Dobnik, Neli Kodrič Filipič, Gregor Moder.
  • Prevajanje: Majda Kne, Dušanka Zabukovec, Marija Zlatnar Moe.
  • Ilustracija in fotografija: Tatjana Pregl Kobe, Polona Lovšin, Dominik Križan Olmiah.
  • Glasba: Vitja Avsec, Tomaž Habe, Aleš Strajnar..
  • Avdiovizualno področje: Boris Petkovič, Darko Sinko, Boštjan Virc.