EU Skladi
  • Stavba JAK-spredaj

Strokovne komisije

Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij leposlovja in humanistike

Milena Mileva Blažič
Mladen Dolar
Nada Grošelj
Štefan Vevar

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike

Marjeta Lavrič
Tina Kozin
Amalija Maček
Mojca Nidorfer Šiškovič
Urban Vovk

Strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture

Mateja Komel Snoj
Manca Renko
Barbara Rogelj
Dušan Šarotar
Jaroslav Skrušny
Darka Tancer Kajnih