Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami
Knjigajmo migajmo logotip

Knjigajmo migajmo

Bralne navade slovenskih šolarjev, zlasti dijakov, se po izsledkih študije PISA (mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti) iz leta v leto slabšajo, zato smo na agenciji pripravili nacionalno kampanjo za promocijo branja »Knjigajmo migajmo«. Z njo smo želeli prepričati srednješolsko mladino, da je branje v prostem času lahko prav tako zanimivo kot gledanje televizije ali spletno klepetanje.

V sklopu kampanje »Knjigajmo migajmo« so slovenske znane osebnosti mlade s svojim vzorom in posebnimi aktivnostmi spodbujale k branju. Na srednjih šolah, v knjižnicah, knjigarnah in drugje so sodelovale pri ustanavljanju bralnih klubov, v katerih se lahko pod mentorstvom profesorjev ali knjižničarjev najstniki srečujejo, prebirajo izbrane knjige, se o njih pogovarjajo ter tako krepijo svojo kritično presojo in jezikovne spretnosti.

Več informacij o kampanji najdete na naslednjih povezavah:

- predstavitev projekta

- bralni klubi

- sponzorji in donatorji

- znani berejo

- mediji

- zanimivo