Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Medgeneracijsko branje

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije v šolskem letu 2014/2015 osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je bil povezati skupine mladih bralcev 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.). Sestava bralnih skupin se je v osmih letih spreminjala, v zadnjih letih v času pandemije še posebej; vključilo se je namreč več učencev iz 2. in celo 1. triletja OŠ ter več družinskih članov, na daljavo so se začeli povezovati bralci iz različnih krajev. Še vedno pa velja, da bralno skupino sestavljajo mladi bralci (različnih starosti) in odrasli bralci (prav tako različnih starosti) ter se na srečanjih (v živo ali na daljavo) pogovarjajo o isti knjigi.

Osrednji cilji projekta so:

  • spodbujati medgeneracijsko branje literature (evropski trend),
  • promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo na splošno in še posebej iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s knjigo«, 
  • senzibilizirati obe starostni skupini bralcev za teme in probleme, ki jih obravnavajo ta literarna dela, jih primerjati s podobnimi besedili ... izmenjevati mnenja o literaturi, tudi s pomočjo osebnih izkušenj, obujanj spominov ...
  • stkati medgeneracijsko izmenjavo in povezovanje!

Bralne skupine dobijo knjige iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ter knjige, ki so jih darovale  nekatere slovenske založbe (Beletrina, Družina, Grlica, Hart, Knjižna zadruga, Miš, Mladinska knjiga, Morfemplus, KUD Sodobnost International, Zala).

Vodja projekta je mag. Tilka Jamnik, ki ob koncu vsakega šolskega leta pripravlja tudi letna poročila o tem medgeneracijskem projektu.

Več o projektu najdete na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.