Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami
Logo ViA

Projekt »Vključujemo in aktiviramo!«

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo v letih 2016–2019 izvajala operacijo »Vključujemo in aktiviramo!«, ki jo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen operacije je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za štiri ciljne skupine:

  • osebe z motnjami v duševnem zdravju, 
  • osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
  • zapornike v fazi odpusta in 
  • osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog.

Glavni cilj operacije je socialna aktivacija teh ranljivih skupin z vključitvijo kulturne komponente, ki bo udeležence programa približala trgu dela, zmanjšala brezposelnost in posredno znižala odstotek ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Udeleženci bodo skozi program, utemeljen na ustvarjalnosti in kulturi , pridobili znanje in kompetence, s kateri bi se v prvi vrsti lažje socialno aktivirali in posledično vključili na trg dela.

Načrtujemo, da bo v operacijo vključenih približno dvesto oseb (60 % udeležencev bo prihajalo iz vzhodne in 40 % iz zahodne kohezijske regije).

Rdeča nit celotnega programa in s tem vsebinska povezanost programa se bo odvijala skozi zgodbe knjig priznanih slovenskih avtorjev, preko katerih bo udeležence popeljal strokovno podkovan mentor skupaj z drugimi strokovnjaki z različnih področij.

Vsebinsko bo program razdeljen na več modulov:

  • modul književnosti,
  • modul ilustriranja,
  • modul kreativnega pisanja in izražanja,
  • modul za razvoj digitalne pismenosti (vezan na delo z elektronsko knjigo, sistemom COBISS, dostopom do knjižničnega gradiva v knjižnici in preko oddaljenih dostopov),
  • možnost prilagoditve dodatnih modulov glede na potrebo posamezne skupine udeležencev (npr. veščine javnega nastopanja in samopredstavitve).

Izvajanje programa
Poleg razvoja ustreznih interdisciplinarnih programov socialne aktivacije operacija vključuje tudi izbor ustreznih izvajalcev/mentorjev, ki bodo priznani avtorji s področja knjige s pedagoškimi in didaktičnimi referencami za delo s ciljnimi skupinami projekta. Mentorji bodo po možnosti prihajali iz lokalnih okolij izvajanja programa. Pred začetkom izvajanja posameznega sklopa usposabljanj bo vsako leto izveden seminar za mentorje skupin, ki bo zasnovan na podlagi specifičnih ciljnih skupin s katerimi bodo posamezni mentorji delali. Aktivnosti pa bodo vključevale tudi srečanja udeležencev s slovenskimi pisatelji, prevajalci, ilustratorji in drugimi strokovnjaki s področja knjige ter drugimi, hkrati pa bodo v izvajanje vsebin vključeni tudi drugi strokovnjaki z različnih področij, ki bodo dodatno podkrepili posamezne obravnavane teme znotraj programa (npr. sociologi, novinarji, kulturologi). Program se bo prilagajal specifičnim težavam omenjenih ciljnih skupin pri vključevanju v družbo in na trg dela. Ciljne skupine in lokacije izvajanja programa se bodo vsako leto menjavale. Teme knjig in pogovorov se bodo med posameznimi ciljnimi skupinami razlikovale glede na njihove konkretne interese in potrebe.

Ob koncu vsakega leta bodo izšle tudi knjige knjižnih besedil in ilustracij iz izvedenega programa.

Kontakt

Mojca Bergant Dražetić 
koordinatorka projekta
T: (01) 400 79 30
M: 051 230 158
E: mojca.bergant-drazetic@jakrs.si

Zarika Snoj Verbovšek
koordinatorka projekta
T: (01) 400 79 75
M: 051 230 158
E: zarika.snoj-verbovsek@jakrs.si