Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Institucije

Osebe z motnjami v duševnem razvoju

CUDV Črna na Koroškem, strokovni sodelavki Saša Fužir in Tatjana Knapp, vključeni v projekt v letu 2018, 2016
ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, strokovni sodelavki Polona Žalar in Polona Berlak, vključeni v projekt v letu 2018, 2016
VDC Polž Maribor, strokovna sodelavka Sabina Petek, vključeni v projekt v letu 2018
CUDV Radovljica, strokovna sodelavka Darja H. Uršič, vključeni v projekt v letu 2018
CVIU Velenje, strokovni sodelavki Mateja Meh in Nina Koletnik, vključeni v projekt v letu 2018
CIRIUS Kamnik, strokovna sodelavka Marjeta Jazbec, vključeni v projekt v letu 2018
CUDV Dolfke Boštjančič Draga, strokovna sodelavka Martina Milič, vključeni v projekt v letu 2016
CUDV Dobrna, strokovni sodelavec Silvo Lavtižar, vključeni v projekt v letu 2016

Zaporniki v fazi odpusta

PD Radeče, strokovna sodelavka Karmen Slatinek, vključeni v projekt v letu 2018
ZPKZ Ljubljana, strokovna sodelavca Barbara Vatovec in Aleš Oblak, vključeni v projekt v letu 2019, 2018
ZPKZ Ig, strokovni sodelavki Vesna Kopač in Andreja Muren Bratož, vključeni v projekt v letih 2019, 2018, 2017, 2016
ZPKZ Dob, strokovna sodelavka Bojana Redenšek, vključeni v projekt v letih 2019, 2018, 2016
ZPMZKZ Celje, strokovna sodelavca Tatjana Kavšek in Lovro Škrinjarič, vključeni v projekt v letu 2019, 2017
ZPKZ Maribor, strokovne sodelavke Mojca Arko Cipot, Barbara Ternik in Barbara Drumlič, vključeni v projekt v letu 2019, 2018, 2017
ZPKZ Koper, strokovna sodelavka Irena Vujanovič, vključeni v projekt v letu 2016

Osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog

Društvo Projekt Človek, strokovna sodelavka Sonja Rotar, vključeni v projekt v letu 2019, 2017
Zavod Pelikan – Karitas (Terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju – TS Sostro), strokovna sodelavka Ana Bevk Umiastowski, vključeni v projekt v letu 2019, 2017

Osebe s težavami v duševnem zdravju

SVZ Hrastovec, strokovna sodelavka Ešli Pušnik, vključeni v projekt v letu 2019, 2018
SVZ Dutovlje, strokovna sodelavka Barbara Krtelj, vključeni v projekt v letu 2018
Društvo Altra Prevalje, strokovna sodelavka Maja Pučelj Brunec, vključeni v projekt v letu 2018
Društvo Altra Ljubljana, strokovna sodelavca Brigita Gaser in Miha Mulej, vključeni v projekt 2018, 2017
Društvo Vezi, DC Šent Postojna, SVZ Dutovlje, strokovna sodelavka Katja Mrzlić, vključeni v projekt v letu 2017
Društvo Novi paradoks, strokovni sodelavki Gordana Juren in Nika Mori, vključeni v projekt v letu 2017
Vzgojni zavod Planina, strokovna sodelavka Marija Krebelj, vključeni v projekt v letu 2019
Društvo Vezi, strokovna sodelavka Mara Borac, vključeni v projekt v letu 2019
Društvo Šent Maribor, Ozara Maribor, strokovna sodelavka Tadeja Kapun, vključeni v projekt v letu 2019