EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Rezultati

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava

JR3-KN-2013-2015

Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 2013-2015

več o razpisu

JR4-USP-2013

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013 

več o razpisu

JR5-KNJIGA-2013

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov na področju knjige za leto 2013

več o razpisu

JR7-KG-2013

Javni razpis za sofinanciranje programov knjigarn za leto 2013

več o razpisu

JR6-RSK OŠ in SŠ-2013

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2013 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika"

več o razpisu

JR8-M-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti za leto 2013

več o razpisu

JR9-PVP-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuj jezike za leto 2013

več o razpisu

JR10-E-KNJIGE-2013

 Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2013

več o razpisu

JR11-E-USP-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013 - razvoj in dvig kompetenc na področju elektronskega založništva

več o razpisu

JR12-RŠ-2013

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju rezidenčnih štipendij za leto 2013

več o razpisu

JR1-USP-2012

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2012

več o razpisu

JR2-MP-2012

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti in prevodov v tuj jezik za leto 2012

več o razpisu

JR3–RSK OŠ in SŠ–2012

Javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov "Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2012 - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku prvega letnika"

več o razpisu

JR1-VKP-2010-2012

Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR8–ANTIKA–2010-2012

Javni razpis za izbor večletnih knjižnih projektov prevajanja in izdajanja temeljnih del antike za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR7-PROGRAM-2010-2012

Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnih kulturnih programov na področjih knjige za obdobje 2010-2012

več o razpisu

JR8-ZP-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012

več o razpisu

JR9-PPP-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012

več o razpisu

JR10-knjiga-2012

Javni projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2012

več o razpisu

JR11-ZM-2012

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012

več o razpisu