Preskoči na vsebino
  • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Mednarodni knjižni sejmi 2012

 

V letu 2012 smo slovensko stojnico organizirali v Leipzigu, Bologni in Frankfurtu. Sodelovali smo tudi pri predstavitvah slovenske literature na več drugih sejmih in festivalih v tujini.

 

Knjižni sejem na Dunaju, 22. 11.–25. 11. 2012

Knjižni sejem na Dunaju 2012

V okviru 5. knjižnega sejma Buch Wien na Dunaju, ki poleg številnih branj, razprav in kavarniških kotičkov posebno pozornost namenja otroški in mladinski literaturi ter pomenu bralne kulture pri otrocih, so bile razstavljene tudi slovenske ilustracije.

Knjižni sejem na Dunaju 2012
Knjižni sejem na Dunaju 2012

V organizaciji Slovenskega kulturnoinformacijskega centra na Dunaju (SKICA) sta bili na ogled kar dve razstavi v eni. Pregledna razstava otroške knjižne ilustracije je predstavljala dela slovenskih ilustratorjev, ki so nastala med letoma 1954 in 2011. Razstavo je prispevala Mladinska knjiga Založba, ilustracije pa je izbral Pavle Učakar. Ob tem so se dunajski javnosti predstavili tudi nagrajenci letošnjega 10. slovenskega bienala ilustracije.

Knjižni sejem na Dunaju 2012
Knjižni sejem na Dunaju 2012

Slovenski razstavi so precej pozornosti posvetili tako obiskovalci kot med avstrijskimi založniki. Tudi vsebinsko je sodila v konceptualno zasnovo sejma, saj je bil eden od vsebinskih poudarkov 5. sejma Buch Wien prav likovna dimenzija. Za boljšo predstavitev slovenskih avtorjev in ilustratorjev je SKICA tujim založnikom ponujala tudi naš katalog Slovenia's Best for Young Readers in katalog 10. slovenskega bienala ilustracij.

Fotografije: Ana Novak

Knjižni sejem v Bruslju, 1. 3.–5. 3. 2012

Knjižni sejem v Bruslju 2012

V okviru 42. knjižnega sejma  Foire du livre de Bruxelles 2012 z rahlo provokativnim naslovom Sex, Books and Rock'n'Roll, se je v organizaciji Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji predstavljala tudi slovenska književnost. Slovenska književna dela, prevedena v francoščino, so bila predstavljena na stojnici nacionalnih kulturnih inštitutov EU EUNIC.

Dela slovenskih avtorjev na stojnici na knjižnem sejmu v Bruslju 2012

Obiskovalci sejma so tako lahko spoznali dela nekaterih najvidnejših slovenskih avtorjev za odrasle (npr. Borisa Pahorja, Draga Jančarja, Brine Svit) in za otroke (npr. Lile Prap in Ele Peroci).

Dela slovenskih avtorjev na stojnici na knjižnem sejmu v Bruslju 2012

Na stojnici so bile na voljo tudi zloženke o sodobnih slovenskih književnikih, brošura o Prešernovih nagrajencih na področju književnosti ter informacije o mednarodnih dejavnostih naše agencije, ki uspešno promovira slovenske avtorje v tujini in ki je priskrbela tudi promocijska gradiva za bruseljski knjižni sejem. Slovenska turistična organizacija je za otvoritveni večer prijazno prispevala slovensko vino.

Fotografije: Urška Zupanec

Knjižni sejem na Kubi, 9. 2.–19. 2. 2012

Knjižni sejem na Kubi 2012

V trdnjavi Cabana v Havani je februarja 2012 deset dni potekal knjižni sejem, ki se je nato še tri tedne selil po različnih kubanskih krajih (Havana, Santa Clara, Cienfuegos). Na sejmu je bila ves čas prisotna slovenska avtorica Nataša Kramberger.

Nataša Kramberger na knjižnem sejmu na Kubi 2012

 

Predstavljala je svoji knjigi Kaki vojaki in Nebesa v robidah ter slovenski stojnici priskrbela 23 kilogramov promocijskih materialov Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

 

 

 

Polne vreče zgodb na Kubi 2012

Izobesila je še t. i. Polne vreče zgodb z zgodbami, prevedenimi v španščino. 

Polne vreče zgodb na Kubi 2012
Knjižni sejem na Kubi 2012

Knjižni sejem v Havani je podobno kot slovenski knjižni sejem namenjen bralcem – v prvem tednu je sejem obiskalo okoli 270.000 ljudi, ki so kupili okoli 600.000 knjig, pri čemer so spoznavali tudi slovenske avtorje.

Fotografije: Nataša Kramberger

Knjižni sejem v Budimpešti, 19. 4.–22. 4. 2012

Založba Franc-Franc na knjižnem sejmu v Budimpešti 2012

Založba Franc-Franc je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije, Zvezo Slovencev na Madžarskem in Zavodom za kulture madžarske narodnosti Lendava organizirala nacionalno predstavitev na mednarodnem knjižnem sejmu v Budimpešti.

Založba Franc-Franc na knjižnem sejmu v Budimpešti 2012
Predstavitev slovenske literature na knjižnem sejmu v Budimpešti 2012

Na stojnici je predstavljala knjige različnih slovenskih založb, nagrajena dela slovenskih avtorjev ter izdaje soorganizatorjev.

Predstavitve slovenskih avtorjev na knjižnem sejmu v Budimpešti 2012

Organizirala je tudi različne predstavitve in prireditve s slovenskimi avtorji, mdr. na temo slovenske in madžarska književnosti na meji. Naša agencija je za stojnico prispevala svoje promocijsko gradivo.

Knjižni sejem v Budimpešti 2012
Vesna Lemaić na knjižnem sejmu v Budimpešti 2012

V okviru Festivala prvega romana je nastopila Vesna Lemaić, avtorica romana Odlagališče. Kot običajno je ta del programa potekal v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Budimpešti in s slovenskim lektoratom. Lektor na univerzi ELTE Mladen Pavičić je kot v letu 2011 za slovenske avtorje organiziral še posebno predstavitev.

Fotografije: Založba Franc-Franc