Preskoči na vsebino
  • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Traduki

Javna agencija za knjigo od leta 2009 kot članica aktivno sodeluje v mreži Traduki, ki je evropska povezava za literaturo in knjige, v kateri delujejo Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Liechtenstein, Nemčija, Romunija, Severna Makedonija, Slovenija, Srbija in Švica.
Mreža Traduki izvaja program za podporo prevodov leposlovja, sodobne strokovne literature ter otroških in mladinskih del iz 20. in 21. stoletja in je namenjena različnim oblikam izmenjav med sodelujočimi. Mreža je nastala na pobudo Ministrstva za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije, Ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije, Švicarske kulturne fundacije Pro Helvetia, KulturKontakta Austria, Goethe-Instituta in fundacije S. Fischer Stiftung. Po Sloveniji, ki je z vključitvijo Javne agencije za knjigo postala prva aktivna partnerica iz regije, so se v mrežo aktivno vključili še: oktobra 2011 Ministrstvo za kulturo Republike Hrvaške, novembra 2012 Resor za kulturo Vlade Kneževine Liechtenstein in Kulturna fundacija Liechtenstein, januarja 2014 Ministrstvo za kulturo Republike Albanije, novembra 2014 Ministrstvo za kulturo in informiranje Republike Srbije, aprila 2015 Ministrstvo za kulturo in nacionalno identiteto Republike Romunije, aprila 2016 Ministrstvo za kulturo Črne gore, oktobra 2016 Leipziški knjižni sejem, novembra 2017 Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije in decembra 2018 Ministrstvo za kulturo Republike Bolgarije.
Javna agencija za knjigo z mrežo sodeluje tudi pri organizaciji različnih mednarodnih dogodkov, sejemskih predstavitev, usposabljanj in pri organizaciji rezidenčnih centrov. Srečanja med avtorji, prevajalci, založniki, knjižničarji, kritiki in znanstveniki so namenjena boljši izmenjavi informacij na evropski in medregionalni ravni ter tesnejšemu sodelovanju.