Preskoči na vsebino
 • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Slovenija – častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023

Projekt “Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predstavitvena brošura o nastanku projekta SLOVENIJA: ČASTNA GOSTJA NA FRANKFURTSKEM KNJIŽNEM SEJMU 2023 - SATOVJE BESED.

Mednarodna predstavitvena brošura o Založništvu v Sloveniji - SLOVENIA: ITS PUBLISHING LANDSCAPE AND READERS

»Nacionalni program za kulturo 2014–2017 med temeljne cilje na področju knjige uvršča projekt »Slovenija – častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023«.

Nastop Republike Slovenije kot osrednje gostje na najpomembnejšem mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu je pomemben tako z vidika dolgoročne prepoznavnosti in umestitve slovenskih avtorjev ter slovenske ustvarjalnosti na področju knjige na nemškem govornem področju kakor tudi z vidika širše prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti ter kulturnih in gospodarskih potencialov. Uspešen nastop držav kot osrednjih gostij na frankfurtskem knjižnem sejmu izrazito povečuje število izdaj domačih avtorjev na nemškem govornem področju in tudi na drugih knjižnih trgih, sočasno pa krepi kulturno-turistični potencial države, s čimer pripomore h gospodarski rasti, k razvoju kulturnih in storitvenih dejavnosti ter novim zaposlitvam. Do leta 2023 se je v okviru programa Častna gostja predstavilo 34 držav in regij, zadnja med njimi Španija.

Zaradi posledic pandemije Covid-19 so bila julija 2020 za eno leto zamaknjena vsa že dogovorjena častna gostovanja na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Posledično se je slovensko častno gostovanje premaknilo z leta 2022 na leto 2023.

Ker je z junijem 2023 potrebno zaključiti program, pobud in predlogov, vezanih na izvedbo projekta, ne sprejemamo več. Vsem se za do sedaj oddane predloge lepo zahvaljujemo.

Cilji projekta

Za častno gostjo ima taka predstavitev dvojni pomen: omogoča postavitev literature in kulture izbrane države na največjem knjižnem sejmu na svetu v središče pozornosti tako obiskovalcev sejma kot medijev, vpliva pa tudi na knjižno industrijo te države in na njene mednarodne izkoristke.

Cilji frankfurtskega knjižnega sejma v programu Častna gostja so pomoč založniški industriji in kulturnim ustanovam izbrane države, da delujejo bolj povezano na mednarodni ravni in s tem omogočijo svoji literaturi večjo prepoznavnost v svetu ter številnejše prevode iz svojega jezika. Z vidika knjižne industrije vodi k izboljšanju trgovanja z avtorskimi pravicami, založnikom pa pomaga ustvarjati mednarodne stike tudi po izteku sej­ma in leta, v katerem država nosi naziv Častna gostja. Zaradi tega ima koristi celotna knjižna industrija, ki zaradi močne promocije predstavljenih avtorjev in povečane prisotnosti založnikov na največjem knjižnem sejmu prejme dodatno pozornost. Medijem in splošni javnosti program Častne gostje omogoča spoznavanje literature in kulture predstavljene države ter hkrati spodbuja radovednost za širše spoznavanje njenega družbenega okolja. Splošni kulturni program, ki spremlja sejemski program Častne gostje, hkrati pomaga ustvarjati trajnostne mednarodne kulturne odnose (spodbuja kulturne izmenjave in dialoge), povečuje pa tudi turizem.

Projekt je zato zamišljen tako, da bo povezoval kulturni, gospodarski (založbe, tiskarne, oblikovalski sektor v povezavi s podjetništvom in filmsko industrijo) in turistični sektor. Optimalni predvideni cilji so med drugim: izboljšanje trgovanja z avtorskimi pravicami, povečanje prepoznavnosti slovenske kulture v tujini (vizualna umetnost, film idr.) in prepoznavnosti Republike Slovenije kot turistične destinacije, povezovanje podjetij s področja tiskarstva ter izboljšanje trgovanja slovenskih oblikovalskih izdelkov ter povečanje števila prevodov slovenske literature idr. Do leta 2013 je bilo v nemščino prevedenih 582 del slovenskih avtorjev, v angleščino 304, do nastopa Slovenije kot častne gostje pa naj bi se število prevodov slovenskih avtorjev v nemški in angleški jezik letno povečalo za 30 odstotkov, po predstavitvi pa naj bi se število prevodov še poviševalo. Cilj predstavitve je tudi povečanje števila izdanih del slovenskih avtorjev pri uglednih založbah z nemškega govornega področja.

Izvedba projekta

Projekt “Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu 2023 - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vlada Republike Slovenije bo za projekt namenila 2.500.000 EUR, izvedbo projekta pa je zaupala Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. V okviru predvidenih sredstev se bo Slovenija med drugim predstavila na prepoznavnem razstavnem prostoru, velikem okvir­no 2500 m2, ki ga bo uredila v skladu s svojim konceptom. Tam bo izvedla del programa, organizirala spremljevalni program, s pomočjo katerega namerava povečati prepoznavnost slovenskega oblikovanja, izvajala projekte s pomočjo slovenske gospodarske diplomacije, knjigo povezala s turizmom in v ta namen uvedla posebne projekte, že več let izvaja program za podporo prevodov, vzorčnih prevodov ter mobilnosti.

Aktivnosti v zvezi s projektom:

 • sklep Vlade RS o slovenski kandidaturi (2014), priprava in predaja vsebinskega elaborata slovenske kandidature za nastop v vlogi častne gostje vodstvu sejma (oktober 2015), predsednik RS Borut Pahor prevzame častno pokroviteljstvo projekta (2016), podpis pogodbe med Republiko Slovenijo in Frankfurtskim knjižnim sejmom februarja 2018 o nastopu Slovenije 2022;
 • od leta 2015 študijski obiski Slovenije tujih založnikov in kulturnih novinarjev za založnike in novinarje iz nemškega govornega področja, specifičen za založnike otroške in mladinske literature, za mednarodne založnike in novinarje); na ta način je Slovenijo obiskalo že več kot 100 gostov s področja knjige!
 • intenziviranje predstavitev na mednarodnih knjižnih sejmih v nemškem govornem prostoru: Frankfurt in Leipzig, od 2017 tudi Dunaj, predstavitev slovenskih avtorjev in  organiziranje srečanj med slovenskimi in nemškimi založniki na literarnem festivalu Stadt Land Buch v Berlinu leta 2016;
 • letna založniška srečanja slovenskih in nemških založnikov (2016 Berlin, 2018 Frankfurt, 2019 München, 2020 Berlin, 2021 spletno srečanje, 2022 Berlin, Ljubljana), več multilateralnih založniških srečanj (Bologna 2019, 2023, Frankfurt 2018, 2021, 2022);
 • 2017 odprtje razpisa specifično za knjižne izdaje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku (do vključno 2022 je bilo na tem razpisu podprtih 63 novih naslovov in 6 ponatisov) ob bok razpisu za prevode;
 • organizacija specializiranega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v nemščino;
 • strukturiran in stalen javni dialog: več javnih posvetov na temo Slovenija – častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma 2023 za različne ciljne javnosti v Sloveniji: za avtorje in prevajalce, za založnike in knjigotržce, medresorski posvet, posvet za ostala kulturna področja in posvet za področje promocije in marketinga;
 • priprava izkaznice slovenskega založništva: Slovenia: its Publishing Landscape and Readers;
 • soorganizacija dvodnevnega mednarodnega kuratorskega simpozija Art and its Institutions in the Fight against Populism;
 • soorganizacija srečanja literarnih hiš mreže Netzwerk der Literaturhäuser;
 • aktivno članstvo v mednarodnih mrežah ENLIT, Traduki in EUNIC;
 • ustanovitev projektno-programske skupine v maju 2020;
 • v juliju 2020 je zaradi posledic pandemije Covid-19 prišlo do zamaknitve vseh dogovorjenih častnih gostovanj v Frankfurtu. Posledično se je načrtovano slovensko gostovanje premaknilo z leta 2022 na leto 2023;
 • vključevanje slovenske zainteresirane in medijske javnosti v spremljanje pripravljalnih aktivnosti;
 • intenzivnejše sodelovanje s STO in SPIRIT (crossover z drugimi sejmi);
 • sklepanje namer o sodelovanju in strateških partnerstev s slovenskimi podjetji (največ izvozniki) in blagovnimi znamkami (uveljavljenimi in vzhajajočimi) ter ustvarjalci na področju slovenskega oblikovanja;
 • produkcija ne le knjižnih temveč širših kulturnih vsebin v nemškem govornem prostoru, progresivno do 2023;
 • izvajanje komunikacijske strategije in s tem povezanih aktivnosti (CGP, mednarodni PR …);