Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Sodelovanje

Sodelujemo z različnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z razvojem bralne kulture  in vzgojno-izobraževalnim procesom, ter spodbujamo in povezujemo njihovo delovanje. Med omenjenimi organizacijami so Bralna značka Slovenije – ZPMS, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Bralno društvo Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev, Društvo slovenskih založnikov, Društvo slovenskih knjigotržcev idr.

Kot soorganizator in partner se vključujemo v projekt Noč knjige. S Cankarjevim domom sodelujemo kot sofinancer in partner Slovenskega knjižnega sejma. V sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS koordiniramo področje bralne kulture na vsakoletnem Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. Z Bralno značko sodelujemo pri izvajanju različnih bralnih projektov doma in v tujini (npr. projekt medgeneracijskega branja). Že več let uspešno sodelujemo s Košarkarsko zvezo Slovenije. S projekti, kot so »Ni igre brez drame«, »Rastem s knjigo«»Knjigajmo migajmo« in "Športajmo in berimo", združujemo šport in knjigo ter promoviramo branje med mladimi s pomočjo športnih vzornikov.

Pri soustvarjanju kulturne politike za spodbujanje in razvoj bralne kulture sodelujemo tudi s pristojnimi državnimi ustanovami; med njimi predvsem z Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport  RS ter Zavodom RS za šolstvo.