Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Seminar za mentorje, 18. in 19. 9. 2017, Hotel Convent, Ankaran

Predavanja in gradivo

Predstavitev vsebinskih in organizacijskih vidikov projekta, Zarika Snoj Verbovšek, Mojca Bergant Dražetić, Miha Marinč (JAK)
Predstavitev priporočene izbrane literature, Zarika Snoj Verbovšek (JAK)
Predstavitev izdelave načrta usposabljanja + razvoj kompetenc in cilji usposabljanja + tabela načrta usposabljanja prazna + tabela načrta usposabljanja s primeri, Mojca Bergant Dražetić (JAK)

Vsebinski moduli

  • Modul književnosti: O interpretaciji literarnega besedila (povzetek), Urban Vovk
  • Modul kreativnega pisanja: Priprava in vodenje delavnic kreativnega pisanja(povzetek), Andrej Blatnik
  • Modul samopredstavitve in javnega nastopanja: Vloga mentorja pri učinkovitem izvajanju delavnic govornega izražanja, javnega nastopanja in samopredstavitve (povzetek), Tomaž Gubenšek
  • Modul digitalne pismenosti: Delo z bralniki (povzetek), Mitja V. Iskrić

Primeri dobrih praks

Osebe z motnjami v duševnem razvoju

Osebe s težavami v duševnem zdravju

Zaporniki v fazi odpusta

Celoten program seminarja
Povzetki predavanj

Fotogalerija

Fotografije: Miha Marinč, Zarika Snoj Verbovšek, Mojca Bergant Dražetić