Preskoči na vsebino

Vabljeni na letošnji Kulturni bazar

Potekal bo 6. oktobra v Cankarjevem domu.

Kulturni bazar 2020 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan udeležencem/-kam omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Program predstavlja različne načine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznika in družbe.


Strokovno usposabljanje je namenjeno:
● strokovnim delavcem/-kam iz vzgoje in izobraževanja:
● vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
● osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov/-ic s
posebnimi potrebami,
● glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz,
● Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center RS, Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, CMEPIUS …;
● strokovnim delavcem/-kam iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;
● strokovnim delavcem/-kam širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne
vsebine (npr. zdravje, okolje in prostor, gastronomijo, šport …);
● načrtovalcem/-kam politik in strokovnim delavcem/-kam na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki
v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;
● načrtovalcem/-kam politik in strokovnim delavcem/-kam v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za
kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;
● strokovnim delavcem/-kam in študentom/-kam različnih fakultet in akademij;
● staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne kulturne
vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko kulturno
pismenost;
● vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Prijave zbirajo do vključno 2. oktobra na tej povezavi.

Celoten program Kulturnega bazarja si lahko ogledate tukaj.

JAK bo sodelovala na dogodku Ščepec bralne kulture ob 12.00 v Štihovi dvorani. Vabljeni!