Preskoči na vsebino

Posebni projektni razpis ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Predvidoma v začetku decembra 2020 bo objavljen projektni razpis za sofinanciranje izvirnih knjižnih izdaj v slovenskem jeziku ter odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oz. ekranizacijo del slovenskih avtorjev, ki obravnavajo teme oz. vsebine, povezane s 30. obletnico samostojne Slovenije.

Projektni razpis bo odprt najmanj 30 dni, predvidoma do sredine januarja 2021, sestavljen bo iz dveh razpisnih sklopov.

 

Področje A – sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. letnico neodvisnosti Republike Slovenije. Sofinancirana bodo dela različnih zvrsti in žanrov za otroke, mladino in odrasle.

Upravičeni stroški so stroški avtorskega dela, tiska, uredniškega dela (sofinanciranje glede na obseg in zahtevnost knjižnega dela).

Predvidoma bo JAK na javnem razpisu sofinancirala štiri knjižne izdaje.

Upravičeni prijavitelji: pravne osebe, ki so najmanj tri (3) leta registrirane za izdajateljsko dejavnost.

 

Področje B - odkup avtorskih pravic za filmsko adaptacijo

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oziroma ekranizacijo literarnih del slovenskih avtorjev, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. obletnico neodvisnosti Republike Slovenije.

Upravičeni strošek je strošek odkupa avtorskih pravic (sofinanciranje v pavšalnem znesku 5.000 EUR).

Predvidoma bo JAK na javnem razpisu sofinancirala tri prijavitelje na področju odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oziroma ekranizacijo.

Upravičeni prijavitelji: producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59. 110).

Obvezna priloga: opcijska pogodba, podpisana s strani nosilca avtorskih pravic za literarno delo, ki je predmet odkupa.