Preskoči na vsebino
  • Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 

Na področju bralne kulture si prizadevamo

  • razvijati bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah,
  • oblikovati vseživljenjske bralne navade,
  • zagotavljati visoko kakovostne in dostopne literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje in njihovo ustvarjalnost,
  • spodbujati kupovanje knjig.

Ukrepi za doseganje navedenih ciljev

  • izvajamo javne kampanje za spodbujanje bralne kulture in knjige,
  • sofinanciramo literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje s področij družboslovja in humanistike ter njihovo ustvarjalnost,
  • sofinanciramo programe in projekte, ki razvijajo bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah.

Javni razpisi na področju bralne kulture in literarnih prireditev

- štiriletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev,
- dveletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju bralne kulture in literarnih prireditev,
- dveletni letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah,
- letni javni razpis za izbor knjig v okviru projekta »Rastem s knjigo«.

 Strokovna svetovalka področja je Tjaša Urankar.