EU Skladi
 • Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 

Na področju bralne kulture si prizadevamo

 • razvijati bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah,
 • oblikovati vseživljenjske bralne navade,
 • zagotavljati visoko kakovostne in dostopne literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje in njihovo ustvarjalnost,
 • spodbujati kupovanje knjig.

Ukrepi za doseganje navedenih ciljev

 • izvajamo javne kampanje za spodbujanje bralne kulture in knjige,
 • sofinanciramo literarne prireditve, ki promovirajo slovenske avtorje s področij družboslovja in humanistike ter njihovo ustvarjalnost,
 • sofinanciramo programe in projekte, ki razvijajo bralno kulturo pri različnih ciljnih skupinah.

Javni razpisi na področju bralne kulture in literarnih prireditev

 • triletni javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju knjige (področji literarnih prireditev in bralne kulture),
 • letni projektni javni razpis na področjih literarnih prireditev in bralne kulture,
 • letni javni razpis za kulturni program podpore slovenski čitalnici v Gradcu,
 • letni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov knjigarn,
 • letni javni razpis za izbor knjig v okviru projekta »Rastem s knjigo«,
 • letni javni razpis za strokovno usposabljanje na področju knjige.

 Strokovna svetovalka področja je Tjaša Urankar.