Preskoči na vsebino
 • Knjižnično nadomestilo (Foto: Velika čitalnica NUK, Milan Štupar)

Knjižnično nadomestilo

Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah.

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblikah:

 1. denarni prispevki živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del,
 2. delovne štipendije za ustvarjalnost.

Do knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini, in sicer:

1. za knjižno gradivo:

 • pisec besedila monografske publikacije,
 • prevajalec besedila monografske publikacije,
 • likovni ustvarjalec ali fotograf, če je pretežni (so)avtor monografske publikacije;

2. za neknjižno gradivo

 • avtor glasbe,
 • avtor besedila,
 • režiser filma,
 • avtor scenarija,
 • direktor fotografije.

Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na naslednje kriterije:

 zgornja mejaspodnja meja
avtorji izvirnih monografskih publikacij30.000 + 20 % nad 30.000800
prevajalci monografskih publikacij50.000 + 20 % nad 50.0004.000
ilustratorji in fotografi monografskih publikacij25.000 + 20 % nad 25.0001.000
avtorji na avdiovizualnem področju5.000 + 20 % nad 5.000100
avtorji na področju glasbe5.000 + 20 % nad 5.000100

Statistika izposoj je dostopna na: http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/nadomestilo.asp