Preskoči na vsebino
 • Mednarodna sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

Na področju mednarodne dejavnosti skrbimo za mednarodno prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev in založnikov, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike, v tujini. Vzpostavljamo različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, povezujemo se z drugimi sorodnimi institucijami in mrežami ter skrbimo za izvedbo projekta »Slovenija – častna gostja Mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«. 

Ukrepi za doseganje navedenih ciljev

 • predstavljamo slovensko literaturo na knjižnih sejmih v tujini,
 • izvajamo mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature,
 • izdajamo promocijsko gradivo: predstavitvene letake avtorjev v angleščini ali nemščini, katalog avtorjev, ilustratorjev in založnikov (za knjižne sejme), knjižice  vzorčnih prevodov ter samostojna informativna gradiva o možnostih sofinanciranja in sezname založnikov,
 • sofinanciramo prevode slovenskih avtorjev v tuje jezike,
 • sofinanciramo programe in projekte na področju mednarodnega sodelovanja,
 • sofinanciramo projekte mobilnosti avtorjev in rezidenčne štipendije v tujini,
 • sodelujemo s sorodnimi in drugimi institucijami,
 • vključujemo se v mednarodne mreže in pobude.

Javni razpisi na področju mednarodnega sodelovanja

 • triletni javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju knjige (področje mednarodno sodelovanje),
 • letni projektni javni razpis na področju mednarodnega sodelovanja,
 • letni projektni razpis za prevode in vzorčne prevode v tuje jezike,
 • letni projektni razpis za sofinanciranje mobilnosti avtorjev,
 • letni projektni razpis za izbor avtorjev za rezidenčne štipendije v tujini
 • letni projektni razpis za izbor izvajalcev rezidenčnih štipendij v tujini.

V okviru javnih razpisov na tem področju sofinanciramo organizacije dogodkov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini, organizacijo predstavitev na sejmih, kjer ni nacionalne stojnice ter projektov, ki potekajo v Sloveniji, namenjeni pa so uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini. Finančno podpiramo tudi delovanje informacijskih platform, name­njenih boljši obveščenosti tujine o slovenskem leposlovju in humanistiki, pa tudi inovativne založniške in prevajalske načrte, ki popularizirajo slovensko leposlovje in humanistiko v tujini. Ob tem sofinanciramo tudi prevode in vzorčne prevode v tuje jezike ter mobilnost slovenskih avtorjev. 

Strokovna svetovalka področja je Katja Urbanija.