Preskoči na vsebino
 • Dekle pred knjižno polico

Založništvo

Cilji našega delovanja na področju založništva so podpora izdajanju kvalitetnih knjižnih in revijalnih programov ter sofinanciranje projektov s področij leposlovja in humanistike, zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost avtorjev ter večanje dostopnosti kvalitetnih knjig in revij. Ob tem je pomemben cilj tudi spodbujanje razvoja elektronskega založništva, večanje dostopnosti elektronskih knjig in revij na vseh platformah ter znižanje davčne stopnje za elektronsko knjigo.

Ukrepi za doseganje navedenih ciljev

 • sofinanciramo izdajanje knjig za otroke, mladino in odrasle s področij leposlovja in humanistike prek eno- in večletnih javnih razpisov,
 • sofinanciramo izdajanje kulturnih, literarnih in humanističnih revij s področja leposlovja, posebej izdajanja otroških in mladinskih revij s kulturnimi vsebinami prek eno- in večletnih javnih razpisov,
 • sofinanciramo zahtevnejše knjižne večletne projekte prek večletnega javnega razpisa, 
 • sofinanciramo izdajanje elektronskih knjig (pretvorba knjižnih izdaj v uveljavljene e-pub formate),
 • podeljujemo delovne štipendije, izbiramo izvajalce za podeljevanje delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila ter izvajamo knjižnično nadomestilo in določamo najnižje avtorske honorarje.

Javni razpisi za področje knjižnega in revijalnega programa

 • triletni javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju knjige (področji knjižni programi in revijalni programi),
 • triletni javni razpis za sofinanciranje zahtevnih večletnih založniških projektov,
 • triletni javni razpis za izbor izvajalcev za podeljevanje delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (za društva),
 • letni javni razpis za področja knjižni projekti, revijalni projekti, delovne štipendije,
 • letni javni razpis za podporo elektronskemu založništvu,
 • poziv avtorjem upravičencem do knjižničnega nadomestila. 

 Strokovna svetovalka področja je Vlasta Vičič.