Preskoči na vsebino
 • Stavba JAK-spredaj

O agenciji

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije je oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija.

Področje knjige v skladu z Zakonom o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije obsega

 • zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področij leposlovja in humanistike ter pogojev za delo ustvarjalcev s področij leposlovja in humanistike,
 • prevajanje del slovenskih avtorjev,
 • mednarodno sodelovanje s področja knjige,
 • literarne festivale in prireditve,
 • razvoj knjigarniške mreže,
 • razvijanje bralne kulture,
 • promocijo knjig, avtorjev in branja,
 • usklajenost delovanja vseh členov verige knjige,
 • dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige,
 • knjižnično nadomestilo in
 • informatizacijo na področju knjige. 

Namen ustanovitve

Agencija je bila ustanovljena za opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog, povezanih z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na po­dročju knjige, poleg tega pa tudi dejavnosti, ki spodbujajo razvoj na po­dročju knjige, ter z zakonom določene naloge v javnem interesu. Njen namen je tudi, da zagotovi stabilne pogoje za razvoj področja knjige ter strokovno in ne­odvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

Ustanovitvena načela

Ustanovitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije temelji na načelih zagotavljanja pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področjih leposlovja in humanistike ter pogojev za večjo dostopnost slovenske knjige, za dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe ter za večjo mednarodno prepoznavnost slo­venskih ustvarjalcev, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike.